superior

EmpresesServeis

En turisme, les regles del joc han de ser iguals per a tothom

L’economia col·laborativa no pot anar en detriment de la qualitat. Malgrat que l’economia col·laborativa apropa les empreses a un món amb 7.000 milions de possibles clients, no es poden promoure allotjaments turístics sense la qualitat, seguretat i registre que s’exigeixen a la resta.

Des de fa alguns anys, Catalunya ve desenvolupant una intensa activitat en l’àmbit turístic, que l’ha situat al capdavant de les destinacions europees, combinant els seus múltiples i molt variats atractius, la qualitat dels seus serveis i una promoció a consciència. No obstant aquesta posició, aconseguida amb el treball dels professionals del nostre país i al llarg de diverses dècades, no pot ser desprestigiada en poc temps, raó per la qual el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, ha vingut desenvolupant una intensa activitat inspectora en l’àmbit de la comercialització on line dels habitatges d’ús turístic i dels apartaments turístics, i després de rastrejar al voltant de 2000 pàgines web, s’han obert 55 expedients sancionadors a webs i portals d’internet. D’aquests expedients, 8 han finalitzat en resolucions sancionadores, entre ells el de Airbnb Online Services Spain, SL. amb una multa de 30.000 euros, bàsicament per comercialitzar habitacions individuals en domicilis particulars, d’acord amb el Decret 159/2012 del DEMO que en el seu article 66.2 manifesta que no està permesa la cessió temporal d’estades fragmentades d’habitatges d’ús turístic i per tant no es poden comercialitzar habitatges que no estiguin adequadament registrats.

El Govern de Catalunya no està en contra de l’economia col·laborativa, ja que constitueix un nou canal per enllaçar consumidors amb proveïdors, genera nous models de negoci i aprofita les noves tecnologies per a la comercialització i distribució, però sota aquest concepte positiu que en principi satisfà a la majoria, no es pot amagar ni l’economia submergida, ni la contractació il·legal, ni el frau fiscal, ni els riscos per als consumidors; i per tant aquesta economia ha de comercialitzar d’acord amb les normes sectorials existents.

Ha de quedar clar que tant Airbnb com qualsevol altre portal o web pot comercialitzar qualsevol oferta d’allotjament que estigui degudament regulada a Catalunya, la qual cosa significa que aquest allotjament compleix les normes i els requisits que s’exigeixen als allotjaments legalitzats, i que han contribuït a la imatge de qualitat que el nostre país ha aconseguit.

La regulació dels habitatges d’ús turístic i els apartaments turístics resulta la gran assignatura pendent de la majoria de territoris, ja que fins ara constituïen una oferta d’allotjament demandada pels turistes que actuava sense normativa i amb uns alts índexs d’economia submergida. I Catalunya està sent pionera, com en tantes altres coses, en la seva legalització, la qual cosa ha desembocat ja en la regulació de 200.000 places de les 500.000 que es calcula com a oferta potencial en aquest tipus d’establiments.

Sent la nostra administració la primera de la Unió Europea que ha imposat una sanció per la comercialització d’oferta il·legal a la companyia Airbnb, treballem alhora en l’àmbit dels gestors i propietaris dels allotjaments, amb la realització fins ara de 5.406 activitats inspectores, l’obertura de 282 expedients sancionadors i la resolució de 103 dels mateixos que afecten a 2. 487 places d’allotjament il·legal amb multes que sumen més de mig milió d’euros. La normativa de la Generalitat de Catalunya té tres objectius principals: evitar la competència deslleial, fer aflorar una activitat d’economia submergida i garantir una oferta d’allotjaments de qualitat. Aquest sistema pot servir de model a altres administracions que ara inicien el procés d’ordenació i regularització de l’oferta d’habitatges i apartaments d’ús turístic, ja que tot el sector és conscient que en turisme, les regles han de ser iguals per a tothom.

MarianMuro

Marian Muro

Directora general de Turisme

Generalitat de Catalunya

Articles relacionats

Back to top button