superior

Serveis

Els serveis turístics d’intermediació disposen d’una certificació de qualitat

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, ha desenvolupat una nova versió de la certificació UNE 189001 per als serveis turístics d’intermediació. Aquesta norma, que regula l’activitat lligada a la certificació amb la marca ‘Q’ qualitat turística, estableix els requisits que han de complir agències de viatges i els organitzadors professionals de congressos.

Els requisits de la norma són aplicables a les empreses turístiques sense importar el seu tipus, grandària, canals (presencials i ‘online’) i productes subministrats. El nou text normatiu contempla els requisits per a l’agència minorista, receptiva, congrés, convenció, minorista emissor i viatge combinat. Així mateix, estableix els requeriments sol•licitats als Organitzadors Professionals de Congressos (OPC) que desenvolupen les funcions de consultoria, planificació, organització, direcció i control de congressos, fires, convencions i altres esdeveniments.

Segons l’Institut de Qualitat Turística (ICTE), aquesta norma cobreix les necessitats que el propi sector venia sol•licitant i que la fan "el paraigua ideal per donar resposta a les diferents tipologies d’establiments que presten serveis d’intermediació turística". Per a l’ICTE, reconeix les necessitats del propi empresari, així com les demandes dels clients, resultant una eina més que necessària per a adaptar-se als nous estàndards de producte.

En l’actualitat, 372 agències de viatge estan certificades amb la marca ‘Q’, encapçala el rànquing el País Basc, amb 116, segueix Galícia, amb 49 i Catalunya amb 44 establiments.

Després dels sectors de restauració i hotels, les agències de viatge se situen en tercer lloc respecte a certificacions en qualitat turística, representant el 17% del total d’establiments.

Articles relacionats

Back to top button