Empreses

La tecnologia canviarà models de negoci del turisme

Els usuaris volen flexibilitzar les seves necessitats en les destinacions i la tecnologia ho ha de permetre. Per ara tenim aplicacions que permeten donar a conèixer informacions estàndards, els grans titulars d’una destinació (què fer, on anar, què comprar). Els turistes han de tenir la possibilitat de modificar i adaptar els plans durant el viatge.

I d’aquí, es dóna pas a la intel·ligència artificial que pot ajudar a personalitzar els viatges. L’anàlisi massiu de macrodades facilita la hipersegmentació i la personalització dels serveis.

Per altra banda, la tecnologia té una segona vessant, la que afecta a les empreses. Quins beneficis els aporta? La resposta passa pel bigdata. La gestió d’aquest coneixement està ben introduït en el món de l’hoteleria però encara les empreses d’activitats turístiques desconeixen les possibilitats que els ofereix el bigdata. Però com s’accedeix a aquesta informació? Com detectar una tendència o modificar-la en cas que sigui negativa?

El nou paradigma del bigdata obliga a prendre decisions estratègiques basades en aquesta informació. Queda clar que coneixent als nostres clients els podem treure més profit. Les empreses han de extreure la màxima informació per convertir-la en retorn econòmic.

Articles relacionats

Back to top button