superior

Estudis-antics

Els europeus no estan disposats a renunciar a unes vacances a Catalunya

Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen de l’informe elaborat per l’Observatori de Turisme de Catalunya i la Universitat de Barcelona, que analitza quins són els principals factors que influeixen sobre la demanda turística a Catalunya.

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha fet públic avui aquest estudi en el marc de la presentació de la nova edició del Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC), que se celebra a Barcelona del 17 al 20 d’abril.

Segons ha explicat el conseller, per als mercats emissors consolidats, com són els europeus, els factors econòmics tradicionals —com la renda o els preus— no els influencia a l’hora de decidir viatjar a Catalunya i existeix una gran resistència a renunciar a les vacances. “Això demostra –ha assegurat Huguet- que els factors no econòmics són els principals condicionants de la demanda turística a Catalunya”.

Factors clau: els no econòmics

El nivell d’influència de les variables macroeconòmiques analitzades en aquest estudi no apareix com a significatiu a l’hora de determinar, en els mercats estudiats, la decisió de viatjar o no a Catalunya.

De fet, l’informe destaca diversos factors “qualitatius” que tenen una majort influència a l’hora de triar la destinació, com ara, la seva imatge; la moda i les preferències; la distància amb el lloc d’origen (que pot ser física, econòmica, psicològica i cojuntural); esdeveniments concrets i de notorietat internacional; i la qualitat integral de la destinació.

Josep Huguet ha tancat la seva explicació afirmant que “aquests resultats confirmen les hipòtesis d’aquells organismes internacionals que asseguren que el turisme generat per mercats consolidats ha estat incorporat com un bé de consum consolidat i que, per tant, mostra una gran resistència davant situacions cojunturals menys favorables”.

Articles relacionats

Back to top button