superior

AllotjamentEstudis

L’INE radiografia l’habitatge turístic a Espanya: n’hi ha més de 321.000, la qual cosa suposa l’1,3% del parc total d’habitatges

L’Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar els resultats d’una operació experimental relativa al nombre d’habitatges turístics que s’anuncien a través de plataformes digitals.

L’informe s’ha realitzat mitjançant tècniques de web scraping, que consisteix a usar programes de programari que simulen la navegació d’un humà per a extreure informació de llocs web. S’han usat també els directoris d’habitatges turístics gestionats pels organismes competents de cada comunitat autònoma per a contrastar les dades. A més, la selecció d’habitatges turístics s’ha fet atenent les normatives de cada comunitat. Per descomptat en l’algoritme s’han eliminat els duplicats, perquè un mateix habitatge pot estar en més d’una plataforma.

Les principals dades obtingudes són les següents:

  • A l’agost de 2020 hi havia 321.496 habitatges turístics a Espanya.
  • Aquest número suposa només l’1,3% del parc total d’habitatges. Però hi ha molta variació segons les CCAA. Així, per exemple, la comunitat amb major percentatge d’habitatge turístic és Illes Balears, amb el 5%, seguida de Canàries (3,6%), Comunitat Valenciana (1,7%) i Catalunya (1,6%).
  • El total de places és d’1.627.377, la qual cosa significa una mitjana de 5,1 places per habitatge.
  • Les CCAA amb major nombre d’habitatges són Andalusia (67.392), Catalunya (63.199) i Comunitat Valenciana (54.638). En conjunt sumen tres cinquenes parts del total.
  • El 76,8% dels habitatges turístics es troben en zones costaneres.
  • Barcelona i Madrid tenen uns 17.000 habitatges turístics cadascuna d’elles, la qual cosa representa un 10% del total i més de 120.000 places entre les dues ciutats.
  • Algunes localitats com Begur o Pollença tenen un 20% d’habitatges turístics.

En el web de l’INE es poden consultar totes les dades en mapes interactius de fàcil maneig, amb quatre entrades principals: habitatges turístics, places en habitatges turístics, places per habitatge turístic i percentatge d’habitatges turístics sobre el total d’habitatges.
A més es poden buscar les dades per Comunitat Autònoma, per províncies i fent zoom en els mapes, fins i tot per municipi.

Amb aquesta operació experimental, a més de proporcionar una interessant informació sobre el fenomen de l’habitatge turístic, l’INE té per objectiu que serveixi de base per a desenvolupar una metodologia que proporcioni informació d’aquesta tipologia d’allotjaments de manera regular i, d’aquesta manera, completar la informació relativa al grup 55.2 “Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada” de la CNAE-2009, que ha de transmetre’s a la Unió Europea en virtut del corresponen Reglament (UE) núm. 692/2011 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les estadístiques europees sobre turisme.

Articles relacionats

Back to top button