superior

Empreses

El nou conveni col·lectiu de l’hostaleria i el turisme pel 2021

El sector de l’hostaleria de Catalunya compta amb un nou conveni col·lectiu a l’arribar a un acord la patronal i els representants sindicals.

En realitat, les diferències amb l’anterior conveni són mínimes i bàsicament es tracta d’una pròrroga de l’anterior que estava en perill de decaure el passat 31 de desembre a l’estar caducat des de 2019.

Aquest conveni té una afectació a uns 300.000 treballadors segons les estimacions sindicals de Catalunya. L’acord cobreix el període temporal de dos anys, tot el passat any 2020 i fins al 31 de desembre de 2021.

Els representants dels treballadors comenten que el conveni incorpora poques modificacions rellevants ja que manté les taules salarials i complements del 2019 per a tot el període del nou acord laboral. Poder mantenir el nivell salarial en el nou conveni és considerat com una bona notícia per als treballadors assalariats en un sector que està patint una crisi sense precedents.

Sí que han explicat que està pendent per consensuar una nova redacció per a una disposició transitòria que deixi sense efecte per al present any els dos dies d’assumptes propis que preveu el conveni.

Tant UGT com CCOO valoren com a positiu donar continuïtat al conveni col·lectiu en aquests moments de dificultat per a la indústria de l’hostaleria i el turisme.

Articles relacionats

Back to top button