superior

Destinacions

El turisme estranger puja un 4,5% a Catalunya el primer quadrimestre

Els quatre primers mesos de l’any Catalunya ha obtingut de nou un rècord històric de turistes estrangers, superant els 4 milions d’arribades, les quals s’han incrementat un 4,5% respecte del mateix període de 2014.

Entre els principals mercats emissors destaca l’augment dels turistes britànics. En canvi, Rússia és dels mercats que més es contrau (-35%), acusant la crisi que pateix. En termes absoluts les entrades s’han incrementat en quasi 176.300 turistes, i el mercat britànic és qui més ha contribuït a aquest augment en xifres absolutes. L’increment del 4,5% en l’arribada de turistes estrangers és menys intens que el registrat un any enrere, quan l’afluència dels primers quatre mesos va créixer un 10,4%.

L’arribada de turistes estrangers en el conjunt de l’Estat s’ha incrementat en termes interanuals un 4,4% aquest primer quadrimestre. Catalunya ha estat la principal destinació, amb el 25,6% del total d’arribades.

A l’abril, últim mes comptabilitzat, Catalunya ha sumat un nou rècord històric d’arribada de turistes estrangers. Ha rebut 1,4 milions de turistes, un 3,2% més que un any enrere, i en termes absoluts han arribat uns 44.100 turistes més que a l’abril de 2014. El mercat francès ha estat el principal impulsor d’aquest augment mensual.

Articles relacionats

Back to top button