superior

AllotjamentEmpreses

Els hotels que aposten per la Responsabilitat Social obtenen un impacte positiu en el seu valor de marca

L’estudi Doing good and doing well: estudi de casos d’excel•lència en Responsabilitat Social Empresarial a l’hoteleria de Barcelona conclou que els hotels que aposten per la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) reben un impacte positiu en el seu valor de marca. “Apostar per la RSE i concebre-la com una inversió i no com un cost representa un avantatge competitiu enfront dels competidors que no ho fan”, afirma Jordi Ficapal, director de l’Observatori.

L’estudi, que es va presentar fa uns dies, ha estat elaborat per l’Observatori de Turisme Responsable de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llull, amb la col•laboració de l’Ajuntament de Barcelona i del Gremi d’Hotels de Barcelona. Té com a objectiu conèixer el grau de desenvolupament de la RSE en els hotels de la ciutat, identificar si existeix un estil propi de la ciutat de Barcelona quant a la implementació de la RSE en els establiments turístics, i fer una recerca de les pràctiques concretes que ja s’estan duent a terme en els hotels i altres empreses de la ciutat que poden esdevenir un exemple per a altres establiments. Dels 322 allotjaments turístics analitzats, una vintena d’establiments destaquen per les bones pràctiques de RSE.

Jordi Ficapal assegura que “el nivell de coneixement de la cultura de la RSE als establiments de la ciutat de Barcelona no és elevat i, per tant, cal reforçar-lo mitjançant polítiques de promoció i ajudes per a la seva implementació”. L’estudi ha constatat que el  desenvolupament en aquest àmbit “es troba en una fase molt inicial i que, per tant, són nombroses les oportunitats de millora”. El gruix d’accions de RSE que es repeteixen més en el conjunt d’hotels analitzats són en l’àmbit mediambiental.

En aquest sentit, l’estudi ha detectat també que existeix una dificultat a l’hora de distingir entre accions que són de compliment legal obligat i les que tenen a veure amb la voluntarietat que suposa la Responsabilitat Social Empresarial. “Cal més formació dels establiments pel que fa a la cultura de RSE”, comenta Jordi Ficapal.

Millora de la comunicació de les bones pràctiques en RSE

L’estudi conclou també que és necessari millorar la comunicació de les bones pràctiques en RSE dels establiments hotelers. El director de l’Observatori de Turisme Responsable exposa que “cal insistir en la correlació directa que existeix entre les notícies d’accions, campanyes o polítiques de la RSE i l’increment del valor de marca de l’empresa”. La recomanació va encaminada a comunicar aquest tipus de pràctiques a la pàgina Web de l’establiment, ja que representa la seva façana virtual a la qual tenen accés els clients, així com l’elaboració d’una memòria anual de RSE.

Un altre dels punts importants que assenyala aquest estudi és la importància de l’hotel com a agent ciutadà, de manera que pugui servir de palanca de canvi del seu entorn. Cal contribuir a desmitificar la figura de l’hotel com un agent aliè al territori i incloure’l dins la vida i les activitats de la comunitat. Tanmateix, les dades constaten també que hi ha un nou tipus de consumidor —el millenial— molt sensibilitzat envers els principis de sostenibilitat i responsabilitat i que té en compte les accions d’RSE a l’hora de triar els establiments hotelers en què s’allotja.

Articles relacionats

Back to top button