superior

Estudis-antics

El sector turístic a Espanya perd 70 mil treballadors en un mes

Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social, a Espanya hi ha 1.973.374 treballadors afiliats en alta laboral a activitats vinculades al turisme. Aquesta xifra representa un -3,41% respecte al mes anterior. A Catalunya s’han perdut poc més d’11 mil llocs de treball en el sector de l’hostaleria i el les agències de viatge durant el mateix mes.

D’agost a setembre s’han perdut 69.801 llocs de treball en el turisme. És possible que en aquest indicador tingui incidència el pes de la estacionalitat del sector. Però si es revisa la variació interanual del nombre de treballadors d’alta laboral també és pot observar un evolució negativa, de gairebé un punt percentual. Les dades comprenen tant els assalariats (1.515.391) com els autònoms (457.983). Justament els autònoms són els que han patit menys el descens d’altes.

Pel que fa als treballadors donats d’alta exclusivament en el sector de la hostaleria i les agències de viatge, la xifra és de 1.391.413 al conjunt d’Espanya. El descens d’agost a setembre ha estat del 4%, i la variació interanual de -1,3%.

Treballadors d’alta laboral a l’hostaleria i Agències de Viatge (set.2008)

Total
Variació Intermensual
Variació Interanual
Total Treballadors
1.391.413
-4,0
-1,3
Assalariats
1.054.331
-4,9
-2,0
Autònoms
337.082
-0,9
0,9

Font: Ministeri de Treball

Catalunya lidera el nombre d’empleats en el sector a Espanya. Durant el mes de setembre ha experimentat una destrucció percentual més elevada de llocs de treball en l’àmbit de l’hostaleria i les agències de viatge que la mitjana del conjunt de l’Estat, concretament d’un 4,8%. El total de treballadors d’aquests dos subsectors a Catalunya és de 234.680. D’agost a setembre s’han perdut 11.200 llocs de treball.

Articles relacionats

Back to top button