superior

AAVV i TTOOFormacióMercats

El receptiu Viajes Terramar fa fallida en plena temporada d’estiu

L’agència, domiciliada a Lloret de Mar, ha cessat tota la seva activitat “degut a problemes econòmics greus”. Es tracta d’un important receptiu de turisme rus i dels països de l’Europa de l’est a Catalunya.

Viajes Terramar va iniciar la seva activitat l’any 1996 orientada al turista rus i actualment actuava per als mercats emissors ex URSS (Rússia, Kazakhstan, Ucraïna, Bielorússia, Azerbaidjan, Armènia, Uzbekistan, Geòrgia, …). La companyia ha explicat que “la crisi del turisme rus provocada per la caiguda del ruble, l’any 2014, va desestabilitzar financerament a l’empresa tant per la caiguda d’activitat com els forts impagaments suportats”. A aquesta crisi afegeixen una fallida inversió en actius hotelers.

El cessament total de l’activitat de Viajes Terramar se suma al recent tancament per sorpresa de Natalie Tours, tal com va informar en exclusiva Comunicatur. Els motius són similars, vinculats al comportament del mercat rus sumit a una forta tensió econòmica dels TTOO.

Segons informa a la seva pàgina web, Viajes Terramar (Terramar Group) compta amb més de 1.200 clients en actiu entre operadors turístics emissors, agències especialitzades en turisme VIP, MICE…

A més de la destinació Costa Brava i Catalunya, treballava a la resta d’Espanya, Andorra i el Carib. La companyia ha informat que ha habilitat un telèfon d’atenció als clients en el número 972.373.138.

Es desconeix el nombre clients i empreses afectades. El cessament de Terramar Group es concreta en “no acceptar noves reserves i en realitzar tots els esforços per recol·locar els clients a fi de reduir l’impacte negatiu de la situació”, segons han comunicat.

Articles relacionats

Back to top button