Estudis-antics

Destinacions urbanes i marques turístiques joves aguantaran millor la crisi

Les destinacions que millor poden fer front a la crisi són les relacionades amb el turisme urbà, com ara Barcelona, i aquelles més noves i amb més recorregut per créixer. Així ho assegura el director de l’Índex UAB d’Activitat Turística 2009, Juan Antonio Duro. Les previsions d’aquest informe no són optimistes. Si en els darrers anys preocupava la caiguda de la despesa, enguany és el descens de turistes i de pernoctacions el motiu d’alarma. La dada positiva i, per a molts, la més important: Catalunya rebrà menys turistes però gastaran més.

L’Índex UAB preveu que el 2009 acabarà amb una caiguda del 5,7% de l’activitat turística a Catalunya, provocada, entre d’altres factors, per un descens important de l’arribada de turistes estrangers. Pel que fa a les pernoctacions, per primer cop des de 2003, hi haurà menys de 100 milions.

Els països que més baixaran són Itàlia (un 22,1% menys de visitants), França (13,9%) i Alemanya (10,4%). És precisament en aquests mercats on, els responsables turístics catalans estan concentrant darrerament els seus esforços promocionals amb la posada en marxa d’anys temàtics en aquests mercats clau.

Duro afirma, però, que és un bon moment per apostar per la promoció al mercat català ja que “el turisme dels mateixos catalans registrarà els millors comportaments”.

Menys turisme però… de més qualitat?

No tot són dades negatives. L’estudi indica que s’estabilitza la duració mitjana de les estades i que augmenta la despesa per turista. Malgrat que la despesa realitzada pels turistes a Catalunya baixarà un 6%, augnmentarà la despesa per turista i la despesa per turista i dia. Això, segons l’informe, pot ser degut a que “la davallada del nombre de turistes es produeix especialment entre els visitants que tenen una capacitat de despesa baixa o mitjana-baixa”.

Aquesta conclusió, en el cas que la tendència es consolidés en els propers anys, donaria la raó a aquells que apostavan ara fa uns anys per la qualitat dels turistes i no tant per la quantitat, és a dir que vinguin menys però que gastin més.

En el cas del sector turístic espanyol, segons l’Índex s’espera l’arribada de 53,5 milions de turistes estrangers, 3,8 milions menys que el 2008, que suposen un descens del 6,7%. El nombre de pernoctacions hoteleres caurà un 7,4%. I la despesa real total dels turistes estrangers baixarà un 6,5%.

Articles relacionats

Back to top button