superior

Formació

Conèixer a fons el mercat rus per “retenir-lo” a Catalunya

El creixement espectacular del turista rus ha activat els professionals del sector turístic català que no volen perdre la posició de lideratge en aquest mercat.

 

La Diputació de Barcelona i SERHS Tourism han elaborat un estudi per disposar del màxim d’informació sobre els hàbits de turisme i viatge dels ciutadans russos (perfil sociodemogràfic, nivell de despesa, hàbits d’allotjament, satisfacció obtinguda, molèsties experimentades, etc.); augmentar el nivell de competència per captar turistes russos; i conèixer els punts forts i febles de la destinació per prendre decisions en matèria de política i negoci turístic.

Segons aquest ‘1r Estudi de Mercats Clau: hàbits i percepcions de viatge del turista rus’, el 43% dels turistes russos entrevistats durant les seves vacances a Catalunya no era la primera vegada que hi venien. En els darrers cinc anys, gairebé la meitat dels entrevistats han estat repetidors de la destinació. Curiosament, el 14% han estat visitants molt habituals amb tres o més visites en els darrers sis anys.

De totes les economies emergents, i segons aquest estudi, Rússia és el país que més turistes emet cap a l’Estat espanyol i, concretament, cap a Catalunya. Durant el 2012 Espanya va rebre més d’1’2 milions de turistes russos, un 39% més que el 2011, i d’aquí a 2015 confia poder portar-ne fins a 2 milions. Dels gairebé 1’2 milions que va rebre l’Estat espanyol, 750.000 (62%) van escollir Catalunya com a destinació.

L’estudi ha constat de dues parts: una realitzada a Rússia, que recull una mostra representativa de ciutadans russos que han viatjat algun cop en avió per motiu d’oci o negoci, d’on es deriven els primers resultats, i l’altra, realitzada a Catalunya.

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button