Estudis-antics

Competir amb més hotels i més grans

L’ Informe d’Activitat Hotelera a Catalunya, elaborat per la UAB amb dades de 2007, indica que el parc empresarial hoteler català es conforma d’hotels amb cada cop més personal en detriment de les microempreses (menys de 10 ocupats), tot i això continuen suposant prop del 58% del total.

En els darrers anys, els establiments de 50 o més empleats han passat del 9,26% que representaven el 2004 al 11,7% de 2007, mentre que els de menys de 10 treballadors decreixen del 62,4% al 57,8%. Aquesta tendència es basa en l’aposta per establiments de major tamany però sobretot de major qualitat i que requereixen d’un major rati de personal per habitació.

Segons assenyalen els responsables de l’informe de l’Autònoma es tracta d’una “dinàmica que afavoreix la millora de la competitivitat hotelera i assenyala una tendència de racionalització i modernització davant de la pressió competitiva plantejada pel mercat turístic mundial”. Barcelona concentra el 45% del total d’empreses hoteleres, i set de les nou més grans de tot Catalunya. A Girona hi ha el 31,5% dels hotels; a Tarragona, el 12,6%; i a Lleida, el 10,9%.

L’informe també destaca que el nombre d’assalariats a l’hoteleria de Catalunya ha crescut en els darrers anys per sobre de la mitjana de l’economia. Entre 2004 i 2007, l’ocupació assalariada del subsector ha crescut un 15,9%, per sobre de l’11,9% que ha gaudit la resta de l’economia catalana. Segons la UAB, “l’ocupació hotelera significaria l’1,4% del total de l’economia catalana i el 2% de tota l’ocupació terciària”.

Ocupació per marques turístiques

L’anàlisi de les ocupacions de les principals destinacions del país fa evident una tendència de retrocés en les marques turístiques tradicionals de costa i muntanya, en benefici d’altres de turisme interior. Destaca la caiguda del 2,2% de la Costa Brava i del 0,9% de la Costa del Maresme, així com l’estancament de la Costa Daurada (+0,3%) i dels Pirineus (+1,7%). Per contra, s’incrementa l’oferta de places a les Terres de l’Ebre (12,8%), Lleida (6%) i la Catalunya Central (7,2%), mentre que Barcelona frena el seu creixement (+2,6%) després d’anys d’expansió.

EMPRESES HOTELERES CATALANES PER QUANTITAT D’OCUPATS I DEMARCACIONS, 2004-2007

Empreses
 
2004
2005
2006
2007
Barcelona
<10
444
447
431
425
 
10
273
269
278
276
 
50
81
82
89
99
 
>250
4
6
7
7
 
Total
802
804
805
807
Girona
<10
430
404
382
346
 
10
163
177
173
178
 
50
30
31
35
38
 
>250
1
1
1
1
 
Total
624
613
591
563
Lleida
<10
157
161
170
156
 
10
32
31
31
36
 
50
7
5
5
4
 
>250
 
 
 
 
 
Total
196
197
206
196
Tarragona
<10
128
123
123
109
 
10
55
51
54
55
 
50
51
53
50
60
 
>250
1
1
1
1
 
Total
235
228
228
225
Catalunya
<10
1.159
1.135
1.106
1.036
 
10
523
528
536
545
 
50
169
171
179
201
 
>250
6
8
9
9
 
Total
1.857
1.842
1.830
1.791

Nota: Dades referents al mes de juny de cada any.
Font: Elaboració UAB a partir de dades del Departament de Treball, Generalitat de Catalunya.

OFERTA DE PLACES HOTELERES A CATALUNYA PER MARQUES TURÍSTIQUES DE DESTINACIÓ AL 2007

MARCA
Establiments
Places
Var. 07/06 Establiments
Var. 07/06 Places
Barcelona
476
49.084
2,4
2,6
Catalunya Central
180
10.648
2,3
7,2
Costa Brava
706
72.981
-0,4
-2,2
Costa Daurada
294
51.631
6,1
0,3
Costa del Garraf
161
13.486
8,8
9,9
Costa del Maresme
173
34.474
-4,4
-0,9
Pirineus
401
14.798
8,1
1,7
Terres de l’Ebre
88
4.347
15,8
12,8
Terres de Lleida
98
4.675
3,2
6,0
Val d’Aran
94
5.424
2,2
0,6
Total
2.671
261.548
3,1
0,9

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Turisme de la Direcció General de Turisme.

Articles relacionats

Back to top button