superior

EmpresesFormació

Nova plataforma de la OMT per impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La Organització Mundial del Turisme (OMT) acaba de presentar una nova plataforma amb l’objectiu d’impulsar la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través del turisme.

La nova eina en línia, que es diu Tourism4SDGs (el turisme en favor dels ODS), ha estat creada per l’OMT en col·laboració amb la Secretaria d’Estat d’Afers Econòmics de Suïssa i el que pretén és donar un impuls real als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que té l’agenda mundial en favor de les persones, el planeta, la prosperitat i la pau mitjançant la creació d’aliances. El seu objectiu final és posar fi a la pobresa, combatre les desigualtats i les injustícies i fer front al canvi climàtic i tot això amb la mirada posada a l’any 2030 com a data màxima per assolir-ho.

Com és bastant obvi, tots aquests objectius tenen en el turisme un important vector, per la seva transversalitat, les seves rellevants ramificacions socials i la seva importància econòmica, ja que el turisme representa fins un 10% del PIB i de l’ocupació mundial.

La plataforma Tourism4SDGs.org és un espai de creació conjunta en la qual els usuaris poden accedir a un gran nombre de recursos, afegir iniciatives, estudis i projectes propis, estimular el debat i la col·laboració i compartir continguts sobre turisme i desenvolupament sostenible que portin al acompliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

La plataforma posseeix tres categories principals, Learn, Share and Act (aprendre, compartir i actuar), que no només tenen com objectiu instruir, sinó també fomentar el debat i la col·laboració per a construir un sector turístic sostenible.

A més, al entrar en el web, ofereix un interessant “I am a…” amb les opcions següents: empresa, viatger, públic, organització internacional, donant o centres d’ensenyament. Al clicar-los ens trobem amb una sèrie de recomanacions molt clares sota el títol “What can I do?”

Veure la plataforma Tourism4SDGs (en anglès)

Veure el programa de desenvolupament sostenible del turisme de l’OMT (en anglès)

Articles relacionats

Back to top button