superior

abajo

Destinacions

En marxa la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de Barcelona

El futur del turisme a Barcelona segueix sent una de les principals preocupacions de la ciutat i del sector, ja que la marca Barcelona és la més potent que te Catalunya en l’actualitat.

A poc a poc es van marcant les pautes a seguir en un futur a curt i mitja termini. Ja fa temps que és va presentar el Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2020 (Veure la noticia a Comunicatur) i ara s’acaba de presentar a la Llotja de Mar la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació Barcelona (EMTDB).

L’Estratègia parteix de la base de cinc objectius:
1.- Garantir la sostenibilitat de la destinació
2.- Promoure la competitivitat de l’activitat assegurant el màxim retorn social
3.- Potenciar l’efecte multiplicador del turisme en sectors econòmics estratègics
4.- Promoure la gestió integrada de la destinació
5.- Integrar les diferents veus que configuren la destinació

Tots ells tenen en el punt de mira les necessitats del territori i de la societat. Així, per exemple, es demana al sector empresarial que treballi per minimitzar els efectes negatius del turisme en el resident i generar riquesa al conjunt de la destinació.
També pretén la potenciació d’aquelles activitats, productes i serveis que potenciïn l’efecte multiplicador del turisme en sectors econòmics estratègics, com seria el cas del turisme de reunions.
L’Estratègia prioritza les propostes de turisme sostenible i vol fixar la competitivitat de l’activitat i assegurar el màxim retorn social i econòmic.

També és important destacar que per primer cop es parla de “destinació turística”, anant més enllà dels límits de la ciutat de Barcelona, en la línia del treball que esta efectuant la Diputació de Barcelona des de fa ja un temps, intentant que el turisme s’interessi també per la resta de la demarcació de Barcelona. Finalment el document vol incorporar la realitat digital com una de les seves prioritats.

Quatre fases per estar actiu el primer trimestre de 2019
El procés de l’EMTDB s’ha estructurat en quatre fases:

1.- Diagnosi de la destinació (3 mesos)
2.- Posicionament i Estratègia (1 mes)
3.- Pla Operatiu de màrqueting turístic (2 mesos)
4.- Acompanyament a la implantació (6 mesos). L’empresa adjudicatària acompanyarà a cadascuna de les institucions impulsores del EMTDB per el desplegament de les actuacions.

L’Estratègia és un projecte compartit i col·lectiu, ja que hi participen l’Ajuntament de Barcelona a través del Consell General de Turisme de Barcelona, que presideix l’alcaldessa Ada Colau; la Diputació de Barcelona; la Cambra de Comerç i Turisme de Barcelona i col·laboren diferents entitats, universitats i empreses.

L’EMTDB serà desenvolupada per una UTE constituïda per l’empresa ALS i la Fundació EURECAT, i compta amb la participació d’InAtlas com experts en Big Data i processament de la informació, Momentum com experts en processos participatius, i el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona com a institucions acadèmiques.

Veure el document en Power Point

Articles relacionats

Back to top button