Empreses

Aplicaran una taxa especial a plataformes com Airbnb i Uber

Hisenda prepara un tribut especial per a les plataformes de l’economia col·laborativa que ofereixen serveis digitals. Aquest impost es situaria en un 3%.

Conegut com ‘taxa Google’ el Ministeri vol que les empreses de la nova economia d’Internet, especialment les del sector de l’allotjament i el transport, se sotmetin a ell i paguin més. D’aquesta manera Airbnb i Uber, entre d’altres, pagaran el nou gravamen.

L’impost està pensat per a grans empreses i segueix les recomanacions de la Comissió Europea en aquest sentit. Està per veure si totes les operacions que realitzin els gegants digitals a Espanya estaran gravades amb el 3% sobre l’import de l’operació o aquest percentatge s’aplicarà als ingressos o sobre els beneficis de les companyies. Si és així, gràcies als entramats societaris d’aquestes empreses, la taxa tindria un efecte realment reduït.

Quedaran incloses en aquesta taxa digital les empreses de serveis de publicitat en línia, d’intermediació o les que venguin dades a partir de la informació dels usuaris.

Articles relacionats

Back to top button