superior

Tecnologies

Només augmenta 2,25 punts l’ús d’Internet entre els turistes

El 54% dels turistes que arriben a Espanya utilitzen internet amb motiu del viatge ja sigui per a consultes, reserves o per pagaments. Aquest percentatge només suposa un augment de 2,25 punts en un any. Aquest pobre increment no correspon a les expectatives que genera la xarxa en el món del turisme.

En front als que utilitzen internet habitualment es troben el 46% que no fan cap ús. Considerant xifres absolutes del 2008, la variació interanual respecte al 2007 dels turistes que fan ús d’internet és del 1,84%, mentre que la variació dels quals no usen internet és del -6,95%.

A excepció del passat exercici, el creixement del segment de turistes que utilitzen la xarxa ha estat important els darrers anys, passant en 2004 del 38,05% fins al 53,99% de 2008. La motivació per a la navegació relacionada amb el turisme és: un 51,17% per a Consultes; un 43,18% per a Reserves; i el 39,91% per a Pagaments.

Aquestes dades les recull el Ministeri de Turisme en l’enquesta anual de comportament dels turistes a Espanya. En ella també es fa esment a la forma d’organització del viatge. En aquest sentit, en 2008 el 67,8% dels turistes no van contractar paquet turístic, disminuint lleugerament respecte a 2007 (-1,7%). Per altra banda, el descens dels quals van viatjar contractant paquet turístic (el 31,5%) va ser més acusat (-4,7%).

Back to top button