superior

Allotjament

Catalunya dóna cabuda legal a l’oferta d’habitacions d’Airbnb

La Generalitat de Catalunya modifica el decret d’allotjament per regular les habitacions turístiques en vivendes particulars. Justament aquesta oferta va ser la que va motivar la multa a la multinacional Airbnb.

En un any l’administració catalana ha passat de sancionar el juliol de 2014 a la multinacional Airbnb per “comercialitzar oferta il·legal i il·legalitzable”, a regular aquesta oferta. El nou decret de turisme dóna llum verda al Bed&Breakfast sota el nom d’Habitacions en habitatge compartit. Tal i com va publicar Comunicatur el mes de febrer “El lloguer d’habitacions particulars estarà regulat a Catalunya”, el govern català ha introduït aquesta modalitat dins del marc legal.

Segons la informació facilitada sobre aquest decret d’allotjament català, per tal de poder oferir habitacions el titular de l’activitat ha de ser el propietari de l’habitatge i pernoctar-hi durant l’estada de l’usuari. Només podrà cedir un màxim de dues habitacions, i com a màxim quatre mesos a l’any. Per evitar la sobreocupació no es podran allotjar més persones a la vivenda que les establertes a la cèdula d’habitabilitat.

Algunes de les característiques que hauran de tenir les habitacions particulars són la de ventilació exterior i estar suficientment moblades per a la seva ocupació immediata. A més, el titular haurà de permetre l’ús del bany als hostes i només podrà prestar servei d’esmorzar. En l’àmbit de les responsabilitats i processos de legalització el propietari esdevindrà la figura responsable de les infraccions per incompliment de les normatives de consum i municipals. Els ajuntaments hauran d’atorgar els permisos corresponents per donar d’alta aquest tipus d’allotjament. Per últim, aquests habitatges hauran d’estar senyalitzats amb el distintiu o placa identificativa corresponent.

Articles relacionats

Back to top button