superior

DestinacionsFires i Congressos

Més de 220 congressos nous a Barcelona entre 2015 i 2021

La capital catalana té garantits 223 congressos d’ara i fins el 2021. En aquests set anys, Barcelona s’ha assegurat l’arribada de més de 753.000 delegats.

A més, s’hi podrien afegir tots aquells que es derivin del centenar de candidatures addicionals a nous congressos que hi ha obertes en aquests moments.

L’any passat, el turisme de reunions de Barcelona es va tancar amb prop de 580.000 delegats en congressos, convencions i jornades, lleugerament per sota de la xifra de l’any 2013 (-0,7%). S’han incrementat, però, les pernoctacions dels assistents en un 7%.

Enguany, el Barcelona Convention Bureau treballarà de manera específica el mercat emissor dels Estats Units, “aprofitant la depreciació de l’euro respecte el dòlar en els últims mesos”. També es prioritzaran mercats com ara el d’Alemanya, Regne Unit i França, i es duran a terme algunes accions puntuals al continent asiàtic.

Articles relacionats

Back to top button