superior

Serveis

Les oficines de turisme catalanes tenen un nou model de classificació

La Generalitat de Catalunya dóna un termini de sis mesos a les oficines de turisme perquè es classifiquin en alguna de les tres categories que ha definit d’acord amb les característiques de cada oficina.

El Govern català ha publicat un decret que regula els Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística i modifica alguns requeriments necessaris per formar part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya. Aquest decret ja ha entrat en vigor aquest mes de juny. Un dels punts destacats és el procés de classificació que hauran de fer les oficines presentant una declaració responsable davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de l’administració catalana. L’OGE farà la inscripció i trametrà l’expedient a la Direcció General de Turisme per tal de fer les comprovacions oportunes, segons expliquen des de l’administració.

La mateixa Generalitat ja ha advertit que aquelles oficines que no s’hagin classificat en el termini de sis mesos els suposarà l’inici del procediment per donar-les de baixa del Registre de Turisme de Catalunya (RTC). La data límit per tal que les oficines de turisme adscrites a la Xarxa es classifiquin és el 5 de desembre.

Text del decret

Articles relacionats

Back to top button