superior

Hotels

La CEHAT busca la implicació dels hotelers en el seu congrés

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) vol implicar al màxim als hotelers de cara al proper congrés que tindrà lloc, del 5 al 7 de novembre de 2008, a l’Hotel Palafox de Saragossa. Al web de la confederació (www.cehat.com) s’hi poden trobar deu propostes de temes per a les ponències amb l’objectiu que els hotelers triïn els continguts que considerin més interessants per al seu negoci.

Així s’hi poden trobar temes com ara el web 2.0, la rendibilitat dels hotels de luxe, els condohotels, o els dipòsits i garanties de cobrament.

La CEHAT, fruit de la reunificació de les patronals FEH (representativa dels hotels urbans) i Zontur (vinculada al sector vacacional), ha anat consolidant el seu projecte, primer de la mà de José Guillermo Díaz Montañés i, des de febrer de 2007, amb l’experiència de Joan Molas. Avalen la seva tasca iniciatives com ara la creació de l’Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) i l’èxit en la reducció de les quotes que els hotels han d’abonar pel cobrament de les targetes de crèdit i que ha permès un estalvi de 22 milions d’euros el 2007.

Tot i això, la seva representativitat i el seu paper com a lobby s’ha vist amenaçat per la presència d’altres organismes com Exceltur, de la que formen part no només hoteleres sinó també les principals empreses turístiques espanyoles, o per la recentment creada Inveravante, una aliança de cadenes hoteleres per fer front comú en les seves inversions a l’estranger.

Back to top button