Aeri

El Prat creix 6 punts menys que Barajas el primer trimestre de l’any

L’aeroport de Barcelona només ha crescut un 3,2% en nombre de passatgers durant el primer trimestre de l’any, per sota de la mitjana dels aeroports espanyols (7,5%) i 6 punts menys que Madrid-Barajas (9,3%), segons les dades facilitades per AENA. Fins el mes de març l’aeroport de El Prat ha acumulat 6.946.746 passatgers i Barajas 12.366.996.

Per altra banda, l’aeroport de Barcelona ha reduït un 2,7% el nombre d’operacions si es comparen els tres primers mesos de l’any amb el mateix període de l’exercici passat. Aquesta dada negativa té però una lectura positiva en quant suposa un increment de l’ocupació dels vols que operen a Barcelona. El conjunt dels aeroports espanyols han incrementat el nombre d’operacions una mitjana del 3,3%. En aquest capítol l’aeroport de Madrid també ha crescut per sobre de la mitjana amb un 3,9%.

Pel que fa als aeroports de Girona i Reus, els resultats trimestrals presentats per AENA dibuixen una situació ben diferent. Girona ha experimentat el creixement percentual més important de l’estat, ha crescut més d’un 40% tant en nombre d’operacions com de passatgers. Amb més d’un milió de passatgers en els tres primers mesos de l’any Girona se situa com a desè aeroport espanyol. Reus, per contra, durant el primer trimestre ha reduït un 22% el nombre de viatgers i un 9,6% el nombre d’operacions i no ha superat la xifra dels 100 mil passatgers (80.493)

Durant el primer trimestre de 2008 el conjunt dels aeroports espanyols han sumat un tràfic de passatgers de 45 milions (7,5% més) i 544 mil operacions (3,3% més).

Comparativa dels aeroports de Madrid i Barcelona

Aeroports
Passatgers
%inc 1r trimest.07/08
Operacions
%inc 1r trimest.07/08
Madrid – Barajas
12.366.996
9,3%
119.394
3,9%
Barcelona – El Prat
6.946.746
3,2%
79.937
-2,7%
Conjunt aeroports
44.730.079
7,5%
566.685
3,3%
Font. AENA
Back to top button