superior

Estudis-antics

Les normatives actuals “penalitzen” els hotels petits

Aquesta és la conclusió principal que es desprén de l’estudi “Repercussió econòmica de la normativa sobre la competitivitat del sector hoteler”, elaborat per la Universitat Rovira i Virgili i el Parc Científic I Tecnològic Turisme i Oci. Per complir amb les normatives un hotel petit assumeix un cost superior als 800 euros habitació/any i un gran hotel poc més de 100 euros.

Segons aquest estudi, les petites i mitjanes empreses –majoritàries a Catalunya- esdevenen menys competitives pels elevats costos que els suposa la implantació i adaptació de les actuals normatives europees, espanyoles i de les mateixes administracions catalanes.

L’estudi contempla l’aplicació de normatives obligatòries i voluntàries. En aquest sentit, el president de Pimec Turisme, Jaume Marimón, ha destacat que "si ja les normatives obligatòries suposen un impacte important en els costos de l’hoteler, aquell que vol donar valor afegit i més qualitat al seu producte, difícilment pot assumir els costos que es deriven de les normatives voluntàries, certificacions i sistemes específics creats per satisfer necessitats d’uns mercats cada cop més exigents".

La desproporció entre establiments grans i petits que reflecteix l’estudi implica que aquests darrers hagin de suportar uns costos molt elevats que, a més, condicionen també el preu final de les habitacions. Segons els càlculs que presenta l’estudi, els hotels més petits —de 30 habitacions— assumeixen costos de 853 euros per habitació, mentre que els hotels de 500 habitacions n’assumeixen poc més de 100 euros per habitació.

En el nou decret d’allotjaments turístics (previst per aquest mateix any), la Generalitat de Catalunya treballa precisament per reduir les traves administratives I implantar millores telemàtiques a través del web del departament d’Innovació, Universitats i Empreses, entre d’altres accions, per tal d’estalviar temps i diners a les empreses catalanes.

Aquest estudi, encarregat per l’Observatori de Turisme de Catalunya en col•laboració amb Pimec, desenvolupa la petició plantejada pel sector turístic català en el marc del 3r Congrés de Turisme de Catalunya, celebrat el 2008. Si al sector turístic se li demanen esforços per oferir un producte acurat, personalitzat i de qualitat que satisfaci les expectatives d’uns viatgers cada cop més exigents, els empresaris turístics catalans demanen a l’Administració normatives més “senzilles, operatives, depurades, transparents i econòmiques que facilitin el seu treball”.

Resum de l’estudi. AQUÍ

Articles relacionats

Back to top button