La formació, un valor a l’alça en temps de crisi

En temps de crisi la formació i el reciclatge dels professionals del turisme està agafant valor. Són moltes les institucions que han apostat per formar els treballadors per millorar la competitivitat del sector. Es tracta d’una opció que pren rellevància en moments de crisi.

La Generalitat té previst potenciar el programa PROFIT dirigit a la formació de treballadors de la restauració per atendre i satisfer millor les necessitats de la clientela. Per aquest any 2009 s’ampliarà al sector hoteler. En total esperen que uns 3.000 alumnes –professionals en actiu de l’hoteleria i la restauració, entre d’altres- participin en aquests cursos. L’any 2008, uns 700 alumnes de 189 restaurants catalans van participar en algun dels cursos PROFIT.

Aquests cursos també tenen com objectiu garantir un coneixement suficient del català per poder atendre el client en aquesta llengua. De fet, en la darrera edició els alumnes pertanyien a 42 nacionalitats diferents. La superació del curs dona dret a la certificació de les competències assolides per part de la Secretaria de Comerç i Turisme.

D’altra banda, la Generalitat ha volgut destacar la qualitat i utilitat dels cursos ja que els alumnes els han valorat amb una nota mitjana de 9,26. Una altra dada significativa és el baix nivell d’abandonament dels cursos que ha estat tan sols d’un 6,62%.

Altre exemple de la relació entre formació i empresa la protagonitza el CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Anualment celebra la Trobada Escola+Universitat+Empresa per aconseguir un major acostament entre els estudiants, els antics alumnes i el món empresarial de la hoteleria i el turisme.

En l’última edició 41 empreses van tenir l’oportunitat d’establir una relació personal i un contacte directe amb els més de 700 professionals i futurs professionals del sector. CETT ha comptabilitzat unes 800 entrevistes personalitzades entre professionals i empresa.

En aquesta mateixa línia es manifesta Turijobs, web especialitzada en ocupació en el sector turístic, que aposta per la formació davant la reculada de l’oferta laboral. Turijobs ha anunciat que, igual que la majoria de l’activitat econòmica, el treball en el sector turístic està registrant una "important" reculada amb la reducció de les ofertes laborals fins a volums mínims". Turijobs va destacar el creixement en un mes del 500% de les visites a la seva ‘Canal de Formació’. Segons el web la formació és un signe de diferenciació per als candidats que opten a una ocupació en el sector.

0 0 0