superior

TT.OO. AA.VV.

Nova denuncia a Correus per competència deslleial

El Grup Europa Viatges ha presentat un escrit de denúncia a la Comissió Nacional de Defensa de la Competència contra la societat estatal Correus i Telègrafs per la comercialització a través de les seves oficines de la tarja de pre-pagament TurCorreos, que permet accedir a reserves hoteleres i viatges.

Aquesta tarja és fruit d’un acord de col•laboració amb Viatges Crisol, societat que pertany al Grup Marsans. La denúncia es basa en el fet que una empresa pública comercialitzi un sol producte en el sector dels viatges, d’una única empresa privada, circumstància que segons el Grup Europa Viatges ocasiona una competència deslleial. En paraules del president d’aquest grup, José Francisco Santana, “el fet denunciat és que una societat mercantil pública comercialitzi en oficines públiques i propietat de tots els espanyols un producte d’una empresa privada, igual al de altres empreses privades, i en clara competència amb els productes d’altres empreses privades”.

La presentació de la denúncia motivarà l’obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió Nacional de Defensa de la Competència, del qual eventualment es podrien derivar sancions. El Grup Europa Viatges també ha demanat la retirada cautelar de les targes TurCorreos de les oficines postals, cosa que segons els denunciants ja s’ha començat a fer. José Francisco Santana ha manifestat que la Generalitat de Catalunya també ha obert un expedient per la mateixa causa.

El Grup Europa Viatges està format per unes 350 agències de viatges, amb prop de 500 punts de venda repartits per tot Espanya, dóna feina a uns 1.700 treballadors i la seva facturació l’any 2008 va ser d’uns 1.000 milions d’euros. / A. Valls

Back to top button