superior

Rural

La classificació del turisme rural amb espigues, el 2010

El president de la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya, Josep Maria Roca, creu que en 2010 podria entrar en funcionament la classificació per categories de les cases de turisme rural.

Roca ha fet aquesta manifestació durant la presentació de la nova Guia de Turisme Rural de les Terres de Lleida. La implantació de les categories està en procés d’avaluació. Els responsables de l’administració i de les associacions de turisme rural estan treballant per definir el sistema de classificació durant aquets any. Algunes cases rurals de l’Alt Urgell ja compten amb una classificació per espigues.

Les espigues podrien ser el símbol que identificaria la classificació, igual que les estrelles defineixen la categoria dels establiments hotelers. La podran sol•licitar de manera voluntària les cases rurals, això implicarà que convisquin en el mercat allotjaments amb categoria i sense, tot i tenir estàndards similars.

Sembla que les espigues seran el símbol escollit, també s’ha sentit a parlar de branques d’oliveres entre d’altres identificacions rurals. Les espigues estan implantades en alguna Comunitat Autònoma però els estàndards amb Catalunya no són forçosament homologables i això podria generar confusió entre els clients. A més, la comunitat autònoma que té registrada la utilització de les espigues haurà d’autoritzar expressament Catalunya perquè també les pugui utilitzar.

El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, que ha participat també amb Josep Maria Roca en la presentació de la guia, ha posat de manifest la importància que el turisme rural té per al sector turístic de les Terres de Lleida. L’oferta lleidatana la formen 556 cases (el doble que ara fa set anys) i 3.927 places. Representen una tercera part de l’oferta del sector en el conjunt de Catalunya. Per a Gilabert el turisme rural contribueix a l’economia de moltes famílies vinculades amb l’activitat agrària i ha permès la recuperació del patrimoni de molts pobles. La nova guia de la Federació de Cases de Turisme Rural de les Terres de Lleida s’ha editat en català, castellà i anglès i se n’han fet 20.000 exemplars.

Back to top button