superior

Empreses

Els 7.000 milions per al turisme només cobreix a qui aporti pèrdues superiors al 30%

El Govern ha aprovat un paquet d’ajuts públics directes per a empreses i professionals autònoms de el sector turístic. El paquet és de 7.000 milions d’euros i encara trigaran un màxim de 40 dies a tenir a punt la manera en com traslladaran a les Comunitats Autònomes la gestió dels fons.

Es podran acollir als ajuts les empreses que acreditin una pèrdua dels ingressos superiors al 30% per la pandèmia i servirà per cobrir la caiguda de la facturació. En el cas de les microempreses i les pimes podran sol·licitar un import màxim del 40% de la facturació perduda i la resta d’empreses fins al 20% de la caiguda dels ingressos. Les aportacions de les subvencions aniran des dels 4.000 euros per als autònoms (3.000 per als que estan acollits a mòduls) i els 200.000 per a les empreses més grans.

A què poden dedicar les subvencions? En tractar-se d’ajudes finalistes, el Govern fixa com a premissa que es destinin per pagar els deutes contrets des de l’inici de la pandèmia (març de 2020) a proveïdors, salaris, subministraments, lloguers o deute financer.

Les Comunitats Autònomes seran les encarregades de la gestió dels ajuts i l’Agència Tributària supervisarà el compliment dels requisits per part de les empreses. El Govern ha volgut atorgar un tracte diferencial al sector turístic de Canàries i Balears que gaudiran de 2.000 milions del total del fons de 7.000.

Entre les obligacions dels beneficiaris per rebre els ajuts es troba el manteniment de l’activitat fins al juny de 2022, estar al corrent de les obligacions tributàries, no repartir dividends ni augmentar les retribucions dels directius.

Articles relacionats

Back to top button