superior

DestinacionsEstudis

El LABturisme de la Diputació constata la davallada del desembre a la província de Barcelona

Les dades oficials de l’activitat turística al mes de desembre que ha presentat la Diputació de Barcelona a través del LABturisme i que és basen en les dades de l’INE, IDESCAT i la Direcció General de Turisme de la Generalitat, constaten la davallada dels principals indicadors turístics de la província de Barcelona.

El comportament negatiu del desembre va ser en el nombre de turistes (-3,6%) i en les pernoctacions (-7,1%) en relació sempre a l’any anterior. En total, el nombre de turistes va ser de 204.467.

Però la davallada és desigual: mentre en els establiments hotelers la caiguda en el nombre de turistes és del 5,9% i el nombre de pernoctacions és del 10,3%, ens trobem que en el turisme rural les xifres són positives: +21,8% en el nombre de turistes i +20,2% en el nombre de pernoctacions. A més, el turisme rural creix gràcies al mercat espanyol, ja que en aquesta tipologia el turisme estranger es molt poc significatiu.

En el cas dels càmpings també les xifres són positives, encara que no tant: +6,2% en el cas del nombre de turistes i lleugera caiguda en les pernoctacions (-2,4%). També aquí és el turisme espanyol el que genera aquestes xifres, ja que representen el 91% sobre el total de turistes als càmpings.

Totes les dades estan disponibles al web del LABturisme de la Diputació de Barcelona, al igual que una infografia molt clara en el seu disseny i informació.

Articles relacionats

Back to top button