Organismes / Política turística

Catalunya, Galícia, Balears i Euskadi en contra de la Mesa del Turismo

Les quatre comunitats de l’Estat que compten amb llengua pròpia han emès un comunicat on manifesten el seu desacord amb la posició de la Mesa del Turismo sobre els perjudicis que comporten aquestes llengües a l’activitat turística.

Les direccions generals de Turisme de Catalunya, Galícia, Balears i Euskadi asseguren que “disposen d’estudis i enquestes que avalen que la llengua pròpia constitueix un element d’identitat valorat pel visitant i que, en cap cas, constitueix un factor dissuasori en l’elecció de la destinació”. Afegeixen que les xifres de turistes enregistrades per les Comunitats creixen, any rere any, significativament, i són destinacions principals tant pels turistes procedents de l’Estat espanyol com del mercat estranger.

“Els turistes aprecien la diversitat cultural i lingüística d’aquests territoris com un valor afegit”, i “la utilització de la llengua pròpia no suposa un element de dissuasió en l’elecció del país com a destinació vacacional, ni tampoc una disminució del nivell de satisfacció”, han declarat.

La Mesa del Turismo, associació empresarial formada per una trentena d’empreses de tot l’Estat, recentment havia denunciat que l’ús de les llengües pròpies perjudica l’activitat turística en els respectius territoris. El comunicat de la Mesa del Turismo acusava els Governs Autonòmics d’una incorrecta aplicació dels Estatuts d’Autonomia en relació a l’ús de les llengües pròpies.

Les Direccions Generals de Galícia, Balears, Catalunya i Euskadi ha manifestat la seva sorpresa davant “l’actuació obertament política i partidista de la Mesa del Turismo”, i es qüestionen “la seva representativitat dins el sector” i conclouen dient que “la Mesa del Turismo no representa a aquests quatre territoris on, afortunadament, directius d’algunes de les empreses que integren aquesta mesa mantenen comportaments exemplars a favor de la pluralitat lingüística”.

En el comunicat, els governs de Catalunya, Galícia, Balears i Euskadi esmenten el Codi Ètic del Turisme, elaborat per l’Organització Mundial del Turisme de Nacions Unides, que fonamenta un dels seus tres pilars en la preservació i difusió del patrimoni cultural de la humanitat. En aquest sentit diuen que declaracions com les realitzades per la Mesa del Turismo contradiuen obertament les declaracions internacionals.

Conclouen dient que l’ús i foment dels idiomes propis i oficialment reconeguts no implica expulsar el turisme, sinó tot el contrari, i “obeeix a la coherència, enquadrant-se en la legalitat del marc constitucional”. També recorden a la Mesa del Turismo que l’activitat turística representa una competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.

Back to top button