superior

TT.OO. AA.VV.

La UCAVE diagnostica recessió i recepta especialització

La Unió Catalana d’Agències de Viatge (UCAVE) parla de petita recessió en el volum de reserves per a aquesta temporada d’estiu de 2008.

Després d’haver efectuat una enquesta entre els seus associats, la UCAVE destaca l’adaptació que les petites agències han fet tenint en compte la situació econòmica actual, centrant els seus esforços en el llançament de productes propis i en l’especialització de la seva oferta.

Del total de 600 milions de facturació previstos per aquesta temporada, un 46% (276 milions) s’han generat mitjançant aquests paquets propis. Aquest producte té una mitjana de 700 euros pels viatges de curta i mitjana distància i de 2.000 euros pels de llarga distància. Un 35% (210 milions) de les vendes correspon a la comercialització de producte aliè i el 19% restant, a la facturació a empreses i comissions per venda de bitllets.

Back to top button