300 milions d’euros per ajudar a millorar les infraestructures turístiques

El Pla FuturE del Govern, que concedeix ajudes per a millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, comptarà aquest any amb una dotació de 300 milions d’euros. A més, l’acord subscrit entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el Insititut de Crèdit Oficial (ICO) permetrà habilitar una línia de finançament inspirada en les línies Renove Turisme i FuturE 2009 i 2010.

Aquesta línia de finançament, que estarà vigent fins el 20 de desembre de 2011 o fins l’esgotament dels fons, es configura com un tram especial de la Línia ICO Inversió Sostenible, que va ser aprovada pel Govern el passat 8 d’abril. D’aquesta manera, l’Executiu vol donar continuïtat al seu compromís de donar suport a la millora de la qualitat de les infraestructures turístiques espanyoles, des de l’òptica de la sostenibilitat.

Poden acollir-se al Pla FuturE 2011 allotjaments, restauració, oferta complementària i agències de viatges. Les principals novetats d’enguany són que s’incrementarà l’import màxim de finançament fins als deu milions d’euros, en una o diverses operacions, i que s’eleva també el termini d’amortització, fins a un màxim de 20 anys. Es manté, d’altra banda, el finançament de fins al 100% dels projectes.

L’interès de cessió de l’ICO a les entitats de crèdit serà fix depenent del termini d’amortització i la carència. Totes les operacions fins a dos milions d’euros comptaran amb una bonificació en el tipus d’interès de 35 punts bàsics. Les entitats financeres poden aplicar fins a un 1,5% sobre les operacions de préstec, i no podran cobrar cap quantitat addicional en concepte de comissions.

El Pla FuturE busca consolidar la posició del turisme espanyol en l’ús racional de l’energia, per tal que la utilització d’energies renovables, la reducció de la petjada hídrica, la gestió de residus i les inversions suposin un increment del valor afegit del producte.

0 0 0