superior

Empreses

20 anys dels programes de Turisme familiar i Turisme esportiu de l’ACT

38 destinacions certificades i 630 empreses i entitats afiliades

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) va crear fa 20 anys els programes per certificar les destinacions i les empreses turístiques amb una oferta i serveis adaptats a les necessitats de les famílies i dels esportistes.

150 persones han participat en la celebració de l’aniversari a PortAventura World per reconèixer la trajectòria d’aquests programes de promoció i comercialització de Turisme familiar i del Turisme esportiu.

El director de l’Agència Catalana de Turisme explica que “la creació dels programes de Turisme familiar i Turisme esportiu va ser una iniciativa pionera a tot l’Estat Espanyol i va suposar una nova manera de treballar i de relacionar-se amb el sector turístic i els seus professionals. Ha estat un projecte essencial per acompanyar empreses i destinacions en fase de maduresa per diversificar el seu producte”.

Actualment, hi ha certificades per l’ACT 27 Destinacions de Turisme Familiar que engloben 490 empreses i entitats, i 11 Destinacions de Turisme Esportiu amb 140 empreses i entitats afiliades.

Turisme familiar

El 30 % dels turistes que visiten Catalunya són famílies, més d’11 milions de visitants durant el 2022. Es tracta d’un perfil de molta proximitat, ja que el 58 % són famílies catalanes que pernocten a Catalunya, el 13 % provenen de la resta de l’Estat espanyol i el 29 % restant són famílies estrangeres (majoritàriament franceses, britàniques i irlandeses, alemanyes i dels països nòrdics). Aquests turistes internacionals que viatgen en família realitzen una despesa a Catalunya superior als 3.600 milions d’euros, xifra que representa el 22 % del total de la despesa turística a Catalunya.

Turisme esportiu

Catalunya és el territori europeu amb la major concentració d’empreses esportives (més de 600), amb uns beneficis prop dels 4 bilions d’euros. Anualment, prop de 260.000 turistes internacionals escullen Catalunya per motius esportius. A això cal afegir més de 700.000 visitants de l’Estat espanyol i Catalunya que van viatjar per motius esportius. La despesa generada per aquests visitants (nacionals i internacionals) representa prop de 270 milions d’euros.

Articles relacionats

Back to top button