superior

Allotjament

València se suma a Palma i posa limitacions dràstiques als apartaments turístics

La nova Llei de Turisme valenciana ofereix als municipis un ampli marge per regular l’activitat dels apartaments turístics. En el cas de la ciutat de València, es limitarà l’obertura dels nous apartaments a plantes baixes i primers pisos. Se sumen així a la guerra iniciada per Palma per evitar la proliferació d’aquesta modalitat d’allotjament.

La mesura legislativa quedarà aprovada abans de l’estiu i pretén facilitar actuacions sobre zones turístiques saturades. Segueix l’estela de Palma, que ha pres la decisió més dràstica fins a la data: Prohibir els pisos turístics en comunitats de veïns.

A partir de la nova llei, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana tindran la potestat de regular aquest tipus d’habitatges. Per poder inscriure un apartament turístic en el registre obligatori de la Generalitat Valenciana els propietaris necessitaran un informe o certificat municipal positiu. És aquí on cada municipi imposarà les seves condicions particulars per a concedir-lo. Sense número de registre, els apartaments turístics actuaran a la il·legalitat i les plataformes online que les comercialitzin també podran ser sancionades.

A la capital, per exemple, per obtenir el certificat positiu obligaran els nous pisos turístics a no tenir sota d’ells cap habitatge d’ús residencial. Aquesta exigència implica que, en la pràctica, qualsevol nou apartament turístic només pugui estar ubicat en un baix o en una primera planta. En el cas dels edificis que íntegrament estan dedicats al lloguer turístics es regeixen per uns requeriments similars als hotels.

En el cas d’infraccions molt greus les multes contemples van des dels 100.001 als 600.000 euros, però també contempla la clausura de l’establiment o el cessament de l’activitat o del servei turístic.

Un altre aspecte regulat en la nova llei ha estat la de limitar l’arrendament a 45 dies a l’any el termini màxim per determinar si es tracta d’un habitatge turístic. Fins ara, aquest límit era de 60 dies.

Articles relacionats

Back to top button