superior

AllotjamentEmpreses

Un segell de compromís just amb l’ocupació en el turisme

Les treballadores del sector turístic, representades per les Kellys, han proposat la creació d’alguna fórmula de certificació per a aquells establiments turístics que es comprometin amb la qualitat laboral dels seus treballadors.

Les cambreres de pis han anunciat que, mentre l’administració no impulsi aquest “Segell de Treball Just i de Qualitat”, elles aniran identificant aquells hotels i també restaurants que garanteixen unes bones condicions laborals. Durant aquest estiu s’encarregaran de ‘inspeccionar’ els establiments del sector. Acudiran a les empreses que ho sol·licitin, amb cascos verds, per revisar les condicions dels establiments que vulguin que facin públic el seu compromís amb el treball digne.

La formació política Catalunya a Comú-Podem ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per instar el Departament de Treball a crear aquest segell promogut per les Kellys. Demanen que els hotels renovin cada tres anys aquesta certificació per assegurar que la certificació sigui real. A la iniciativa del grup parlamentari es troba també la promoció pública d’aquests hotels compromesos amb els ‘valors ètics laborals’ en fires i certàmens internacionals.

Alguns dels requisits d’aquest segell són el compliment del conveni d’hostaleria, la igualtat en la retribució per a homes i dones, el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, l’estabilitat dels contractes o la contractació de persones de col·lectius vulnerables, entre d’altres aspectes.

Articles relacionats

Back to top button