superior

abajo

AllotjamentEmpreses

Un segell de compromís just amb l’ocupació en el turisme

Les treballadores del sector turístic, representades per les Kellys, han proposat la creació d’alguna fórmula de certificació per a aquells establiments turístics que es comprometin amb la qualitat laboral dels seus treballadors.

Les cambreres de pis han anunciat que, mentre l’administració no impulsi aquest “Segell de Treball Just i de Qualitat”, elles aniran identificant aquells hotels i també restaurants que garanteixen unes bones condicions laborals. Durant aquest estiu s’encarregaran de ‘inspeccionar’ els establiments del sector. Acudiran a les empreses que ho sol·licitin, amb cascos verds, per revisar les condicions dels establiments que vulguin que facin públic el seu compromís amb el treball digne.

La formació política Catalunya a Comú-Podem ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per instar el Departament de Treball a crear aquest segell promogut per les Kellys. Demanen que els hotels renovin cada tres anys aquesta certificació per assegurar que la certificació sigui real. A la iniciativa del grup parlamentari es troba també la promoció pública d’aquests hotels compromesos amb els ‘valors ètics laborals’ en fires i certàmens internacionals.

Alguns dels requisits d’aquest segell són el compliment del conveni d’hostaleria, la igualtat en la retribució per a homes i dones, el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, l’estabilitat dels contractes o la contractació de persones de col·lectius vulnerables, entre d’altres aspectes.

Articles relacionats

Back to top button