superior

Empreses

Novetats sobre la taxa turística a Catalunya

La normativa sobre l’impost turístic de Catalunya s’ha modificat incorporant diverses novetats que afecten el sector.

Una d’elles és l’actualització de les tarifes segons la tipologia dels establiments i la seva ubicació geogràfica. També estableixen una tarifa especial per als hotels situats al centre recreatiu de BCN World i per als creuers.

Una altra modificació és la introducció de la figura de l’assistent en la recaptació, que són els operadors de plataformes tecnològiques que comercialitzen serveis turístics d’allotjament o fan d’intermediaris entre el titular de l’explotació i el turista. La creació d’aquest intermediari busca simplificar els tràmits administratius.

Segons l’Agència Tributària Catalana, en resposta a una demanda del sector, s’ha creat l’autoliquidació agregada de la taxa que permet als operadors pagar d’una sola vegada les quotes de l’impost corresponents a més d’un establiment turístic.

A més, també s’ha introduït una modificació en el calendari de l’impost. El tribut s’haurà de liquidar semestralment i no trimestralment com es feia fins ara. També s’adapta a les temporades d’hivern i d’estiu pròpies de l’estacionalitat turística. Així, el primer període impositiu de la taxa turística serà de l’1 d’abril al 30 de setembre i el període d’autoliquidació corresponent serà de l’1 al 20 d’octubre. Per tant, aquest any no hi ha hagut autoliquidació de l’1 al 20 de juliol.

Totes aquestes modificacions aprovades pel Parlament de Catalunya s’apliquen des del passat 1 d’abril.

El passat 2016 la taxa turística va recaptar un 9% més que l’any anterior. En total, des de la seva posada en marxa, al novembre de 2012, i fins al 2015, la Generalitat ha recaptat amb aquest impost 126,8 milions d’euros, dels quals, uns 40 milions s’han transferit als ens locals.

Més informació: http://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/

Articles relacionats

Back to top button