Formació

La creativitat com a solució per a l’èxit del turisme urbà

Creativitat per redirigir la gestió turística urbana; per connectar el turista amb els ciutadans; per evitar les grans concentracions turístiques en punts puntuals i ampliar l’oferta turística més enllà de les fronteres “tradicionals” de la ciutat. Aquestes són algunes de les principals conclusions a les quals s’ha arribat en el decurs de la celebració a Barcelona de les jornades “La creativitat en les ciutats turístiques: des de l’imaginari de Cerdà”.

Durant dos dies, el CETT ha reunit experts en l’àmbit de la creativitat que han buscat i debatut solucions a l’impactes que genera l’activitat turística en les ciutats i les seves àrees metropolitanes.

Aquestes sessions s’han emmarcat dins del programa d’activitats de l’Any Cerdà i del 40è aniversari del CETT. En aquest sentit, la figura d’Ildefons Cerdà ha tingut un protagonisme especial. Els assistents han pogut conèixer més detalls del seu ideari i com el seu disseny de la trama urbana de Barcelona ha afectat el turisme (com a senyal d’identitat de la ciutat i com a espai de convivència, entre d’altres coses).

Els assistents també han pogut sentir diferents iniciatives per explorar la creativitat en els diferents àmbits urbans: a través del cinema i la gastronomia; el concepte de marca-ciutat o el treball relacionat amb el màrqueting de ciutat.

Les jornades han comptat amb el suport de la Direcció General de Turisme, la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona.

Articles relacionats

Back to top button