superior

Estudis

Estancament del turisme estranger

L’arribada de turistes estrangers sembla congelada amb un comportament el darrer mes de setembre pràcticament igual al de fa un any, a Catalunya un +0,3 i a Espanya un +0,5.

Les estadístiques dels primers nou mesos de l’any són una mica pitjors. Catalunya ha rebut 15,4 milions de turistes estrangers, un 2,3% menys que el mateix període de 2017. Una disminució que en xifres absolutes ha comportat l’arribada de 367.488 turistes menys. El turisme francès és el que més es contrau en xifres absolutes i acumula un descens del 10,5% en termes interanuals.

En el conjunt de l’Estat, fins al mes de setembre, s’han rebut 66,2 milions de turistes estrangers pràcticament els mateixos que un any abans, un creixement del 0%. La xifra, en un context de creixement global del nombre de viatges per part del turisme mundial, requereix d’una anàlisi de les causes.

Catalunya, amb el -2,3% de caiguda, ha estat la segona destinació de l’Estat que més baixa darrere de Canàries -3,4% i per davant de Balears -0,5%. La Comunitat de Madrid +4,4%, la C. Valenciana +2,2%, amb altres destinacions espanyoles de menys pes han estat les que han compensat la caiguda de les tres primeres receptores de turistes d’Espanya.

La bona notícia l’ha donat la despesa estrangera
La despesa dels turistes estrangers que viatgen a Catalunya ha estat, de nou, rècord en un mes de setembre des de l’inici de la sèrie estadística l’any 2004, segons explica l’Observatori del Treball i Model Productiu. En el més de setembre han estat 2.189 milions d’euros, un increment del +0,9% respecte al d’un any abans.

En els primer nou mesos, la despesa acumulada dels turistes estrangers a la destinació catalana també ha estat de rècord. El desemborsament s’eleva a 16.801 milions d’euros, un +5,9% més i, en xifres absolutes, aquest ascens s’ha traduït en 933 milions més.

En el conjunt de l’Estat, la despesa acumulada s’eleva a 71.773 milions d’euros i també augmenta en termes interanuals (+2,5%).

Articles relacionats

Back to top button