Estudis-antics

El turisme representa el 10,2 % del PIB d’Espanya

El pes de l’activitat turística sobre el Producte Interior Brut (PIB) espanyol s’ha incrementat en tres dècimes. El turisme receptor contribueix al PIB en 4,5 punts percentuals mentre que l’aportació dels altres components del turisme se situa en els 5,7 punts.

Segons les estimacions del Compte Satèl•lit del Turisme d’Espanya (CSTE) per a l’exercici 2010, el turisme incrementa la seva contribució fins al 10,2%, tres dècimes més que en l’any 2009. Les dades de la Comptabilitat Nacional d’Espanya atorguen 106.735 milions d’euros a la demanda final turística per a l’exercici 2010. Aquesta xifra va suposar una increment interanual del 3,0% a preus corrents, xifra que contrasta amb la del creixement global de l’economia, que es va estimar en un 0,3%.

Els ingressos nets turístics, mesurats a través de la balança de pagaments que computa el turisme receptor i els viatges a l’estranger, van arribar als 27.839 milions d’euros en 2010, 853 milions d’euros més que en 2009.

El propi compte satèl•lit indica que “si s’analitzen els indicadors de seguiment de l’oferta de les activitats característiques del turisme, s’estima que en 2010, el valor afegit brut de les branques de serveis d’allotjament, de les agències de viatge, el dels serveis del transport, així com el dels serveis annexos al transport, van ser els que més van contribuir al creixement del PIB turístic”.

Articles relacionats

Back to top button