TT.OO. AA.VV.

El nombre d’agències de viatge a Catalunya baixa un 1,5%

Catalunya concentra el 17,5% del total d’agències de viatges d’Espanya amb una mitjana de 2,2 agències de viatges per cada 10.000 habitants segons el baròmetre d’Amadeus Espanya. El 51% de les agències catalanes són pimes, mentre que a la resta d’Espanya predominen les agències propietat de grans grups.

Amadeus Espanya, proveïdor de tecnologia per al sector del viatge, ha presentat el seu baròmetre que indica que el nombre d’agències de viatges connectades a Espanya al seu sistema de reserves és de 9.154 en el primer semestre de l’any, el que representa una lleu variació negativa del 0,2% en el nombre d’agències respecte al mateix període de l’any anterior.

El total d’agències de viatges a Catalunya a final de juny de 2008 se situa en 1.605, xifra que suposa un descens de l’1,5% en comparació al mateixa període de 2007. Catalunya és la segona comunitat autònoma que concentra més agències de viatges (el 17,5%), per darrere de la Comunitat de Madrid, i per davant d’Andalusia.

El mercat d’agències de viatges de Catalunya es manté per sota dels nivells de concentració empresarial de la mitjana espanyola. De les 1.605 agències de viatges, el 51,2% (822 oficines), són pimes, i el 48,8% restant (783 agències) pertanyen a grans cadenes.

Taula del Baròmetre Amadeus

Barcelona té 1.326 agències, concentra el 82,6% del total de les agències catalanes i disposa de 2,5 agències per cada 10.000 habitants. Per la seva banda, Girona amb 115 agències, Lleida 59 agències i Tarragona 105 agències ofereixen una mitjana entorn a l’1,4 agències per cada 10.000 habitants.

Back to top button