E-learning i formació al llarg de la vida

Els experts associen l’e-learning a una modalitat d’ensenyament i aprenentatge basat de manera total i parcial en l’ús de diferents tecnologies a l’abast i que faciliten un major accés a la formació (Albert Sangrà. Entrevista a la revista electrònica Oikonomics, n.º 1). Però el factor tecnològic per si mateix no és suficient per a garantir l’èxit d’aquest format. L’e-learning no es pot basar només a facilitar l’accés de manera eficient a uns determinats continguts. Aquests continguts han de formar part d’un sistema formatiu desenvolupat amb una metodologia d’acompanyament i seguiment del treball de l’estudiant.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha estat en aquest àmbit un referent internacional des que el curs 1995-1996, quan Internet era un fenomen social encara incipient, va començar el seu camí amb 200 estudiants. Pràcticament vint anys després, a l’hora de fer balanç de l’aplicació de la seva metodologia es pot concloure que la seva principal innovació-aportació ha estat la de facilitar l’accés a la formació universitària a desenes de milers d’estudiants amb un perfil que difícilment podria encaixar en un altre model universitari.

La formació en turisme no ha estat aliena a aquest fenomen i va iniciar-se a la UOC l’any 2003 amb la diplomatura de Turisme i poc després amb un màster realitzat conjuntament amb l’Organització Mundial del Turisme (OMT) —agència especialitzada de les Nacions Unides— sobre gestió de destinacions i un postgrau en màrqueting turístic amb la Universitat de les Illes Balears. I l’oferta s’ha anat ampliant amb cursos sectorials en formació continuada per a professionals i empreses i, com a novetat, amb la proposta d’un màster universitari orientat en els dos eixos de l’oferta en turisme de la UOC: la sostenibilitat i les TIC.

El perfil dels graduats en Turisme de la UOC confirma el factor diferencial d’aquesta formació. L’edat de l’estudiant fluctua entre els 30 i els 40 anys (encara que podem trobar percentatges significatius d’estudiants tant per la banda superior com inferior). Més del 70% d’aquests estudiants estan inserits ja en el mercat laboral (un 30% en el sector turístic), aproximadament el 60% estan casats o viuen en parella i un 40% tenen fills. A més, un 65% d’aquests estudiants de turisme tenen una experiència universitària prèvia (o bé tenen estudis inacabats o bé cursen una segona carrera).

En definitiva, segons les enquestes a graduats, el perfil de l’estudiant de programes de turisme —com el del conjunt de la UOC— és el d’una persona que ha trobat l’oportunitat per formar-se al llarg de la vida per millorar professionalment i també per ampliar coneixements. Amb un alt nivell d’exigència, no li sobra el temps i per tant valora la metodologia d’e-learning que li facilita la combinació de vida acadèmica, laboral i familiar. En estar inserit en el mercat laboral, aporta la seva experiència i alhora exigeix que els plans d’estudis estiguin adaptats permanentment a la realitat professional. Les competències que més valora l’estudiant de la UOC, a banda de la gestió del temps, són l’ús i aplicació de les TIC, la capacitat per adquirir nous aprenentatges, la utilització d’eines d’ofimàtica, la formació teòrica, el pensament crític i la presa de decisions. Totes elles clau per a les persones del segle XXI.

JMGomisUOCJoan Miquel Gomis

Director del Programa de Turisme de la UOC

jgomisl@uoc.edu

http://turisme.blogs.uoc.edu

0 0 0