superior

AllotjamentEstudis

Cost de la caiguda del turisme espanyol per als hotels catalans

Les pernoctacions dels clients espanyols han caigut a Catalunya un quart de milió durant els primers cinc mesos de 2018. L’impacte sobre el negoci hoteler és molt significatiu i Comunicatur n’ha fet el càlcul.

Una anàlisi del comportament, mes a mes, del client procedent de la resta de l’Estat als establiments hotelers catalans desvetlla que els ingressos no rebuts de gener a maig respecte al mateix període de l’any anterior és de 20.635.841 euros.

Els turistes espanyols han deixat de fer 225.845 pernoctacions els primers cinc mesos de 2018. Concretament les caigudes de pernoctacions es van produir els mesos de gener (-2.055), abril (-203.054) i maig (-40.387). Aplicant a cada pernoctació no realitzada la tarifa mitjana diària per habitació ocupada (ADR) corresponent al mes concret, la pèrdua és de gairebé 22,5 milions d’euros. A aquesta xifra cal descomptar 1,8 milions dels ingressos, en aquest cas positius, que es van produir els mesos de febrer (+5.894) i març (+13.757) que van sumar més pernoctacions que l’exercici anterior.

El resultat és una pèrdua de 20,6 milions d’euros en cinc mesos. Fent una estimació a tot l’any 2018, atenent al pes relatiu de les pernoctacions dels clients espanyols, la projecció seria devastadora, de més de 55 milions d’euros.

Els negocis hotelers catalans corren el risc de deixar-se una quantitat molt destacada aquest exercici que haurà de compensar amb clients procedents d’altres mercats.

Articles relacionats

Back to top button