Organismes / Política turística

350.000 euros per a la dinamització turística de les comarques de Lleida

El 30 de novembre finalitza el termini de presentació de sol•licituds per accedir a les tres noves línies d’ajuts que ha obert el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Aquests ajuts s’adrecen a pimes i ens locals per a la creació de serveis, oferta i activitats de promoció turística, i a la “Xarxa de Pobles amb Encant”. Pel que fa a aquesta darrera iniciativa, de la qual ja va informar COMUNICATUR, a mitjans de desembre es coneixerà la primera relació de municipis que en formaran part.

Amb aquestes tres actuacions, el Patronat de Turisme vol fer palesa la seva voluntat de donar encara més suport al sector turístic de les Terres de Lleida, especialment en una conjuntura com l’actual en què, afirmen els seus responsables “és el moment d’estar més a prop de les empreses i dels ajuntaments per impulsar les diferents iniciatives turístiques.”

L’import de la subvenció que destinarà el Patronat de Turisme a cadascuna d’aquestes iniciatives és el següent:

Pla de Dinamització d’Inversió Turística: 100.000 euros. Tindran prioritat aquelles actuacions encaminades a millorar l’oferta complementària de les rutes o dels recursos següents: Camí de Sant Jaume; El Tren dels Llacs; Pirineu comtal a Lleida: rutes de naixement de Catalunya; El Montsec: L’estany d’Ivars i Vila-sana; i la ruta dels Castells del Sió.

Pla de dinamització de l’activitat turística: 100.000 euros. Amb aquesta línia d’ajuts es vol promoure la creació de productes turístics, accions per a la segmentació de la demanda, actuacions per a la introducció en mercats nous, entre d’altres, per atenuar l’estacionalitat de les destinacions i dels productes.

Creació de la Xarxa de Pobles amb Encant: 150.000 euros. L’objectiu és subvencionar actuacions que afavoreixin i augmentin l’interès turístic dels municipis i, alhora, els facilitin la possibilitat de formar part de l’anomenada Xarxa de Pobles amb encant de Lleida. Els beneficiaris hauran de disposar d’elements d’interès turístic rellevant i tenir una valoració mínima per poder optar a ser membres de la Xarxa de Pobles amb encant de Lleida.

Subvencions als consells comarcals

A més d’aquestes tres línies de subvenció, el Patronat de Turisme també destinarà per a aquest exercici del 2009 un total de 128.000 euros adreçats als consells comarcals per diferents actuacions de promoció turística. L’import de les subvencions ve determinat pel nivell d’implicació dels consells comarcals en les accions promocionals a fires, workshops i fam-trips, així com en l’aplicació del logotip “Ara Lleida” en les publicacions turístiques.

Més informació:
malo.diputaciolleida.es/bop_2/pdf/20091103.PDF

Back to top button