Adéu al paper en els bitllets d’avió

Les companyies de l’Associació Internacional del Transport Aeri (IATA) han deixat d’emetre definitivament bitllets en paper.

Les aerolinies associades a la IATA van marcar com a objectiu que l’1 de juny de 2008 el paper seria història. En l’actualitat bona part dels bitllets que emeten les compayies són electrònics. Segons la IATA, l’eliminació del paper suposarà un estalvi de 3 milions de dòloars a l’any a totes les companyies de l’Associació que actualment cubreixen el 94% del tràfic aeri mundial.

0 0 0