superior

Organismes / Política turística

Les taxes al turisme, la solució ràpida de l’administració per ingressar

El sector turístic "no és una vaca que es pugui munyir" indefinidament, es revelava fa uns dies el conseller delegat d’Hesperia NH, Xavier Illa, en una jornada a l’escola de negocis ESADE. Els costos estan augmentant i el sector està entrant en una fase desfavorable que està forçant a una retallada dels serveis que s’ofereixen als clients.

La pujada de taxes està perjudicant al sector del turisme i no s’està generant ocupació. "Entenc que l’Estat ha d’intentar treure diners d’on pugui, i ho fa de sectors que creu que poden aguantar-lo tot, però no és així", afirma Illa. Malgrat que més turistes internacionals han visitat Espanya, el nivell d’ingressos ha disminuït. Algunes fonts calculen que entre el 70 i el 80% de les empreses turístiques han reduït vendes i beneficis.

La realitat és que la demanda del consum turístic intern sí que ha estat negativa. El sector està aguantant gràcies al turisme vacacional però com també augurava Xavier Illa, si la demanda interna no es recupera haurà sectors molt perjudicats, apuntant al turisme en les petites ciutats i al turisme rural. A la vegada lamenta que Espanya està perdent competitivitat i destinacions properes als països emergents estan guanyant terreny a les destinacions espanyoles.

IVA i taxa turística

Per la seva banda el ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, admet que es va incomplir un compromís polític al pujar el passat mes de setembre dos punts l’IVA aplicat al sector turístic. Sempre que té ocasió, el ministre comenta que quan es recuperi l’economia i el creixement s’estudiarà la situació. Soria defensa que els resultats de l’any turístic, malgrat les pujades de taxes, no han estat dolents.

Pel que fa a la taxa turística catalana que va entrar en vigor el passat 1 de novembre de 2012, Soria ha assenyalat que el Govern no s’ha plantejat recórrer-la judicialment com si ha fet en altres àmbits. Encara que s’ha mostrat en contra d’aquest impost que grava les pernoctacions considera que entra dintre del marc competencial de la comunitat autònoma de Catalunya.

[HOME]

Back to top button