Estudis

El turisme suposa més d’un terç del negoci del comerç electrònic

Un de cada tres euros facturat a Espanya de negocis on line correspon a agències de viatges i a transport aeri. El turisme és el sector de majors ingressos al món on line.

Les dades facilitades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) indiquen que les agències de viatges i operadors turístics, concentren el 20,8% de la facturació total i el transport aeri, el 13,0%. Si sumem altres activitats vinculades al turisme, com l’allotjament i el lloguer de cotxes, el percentatge supera el 43%.

Aquestes àrees d’activitat relacionades amb el sector turístic (que agrupa les agències de viatges, transport aeri, transport terrestre, lloguer d’automòbils i els hotels) acaparen el 72,3% de les compres que des de l’estranger es fan en webs de comerç electrònic espanyoles. Els ingressos de comerç electrònic dins d’Espanya (compres fetes a Espanya a webs espanyoles) han augmentat un 24,9% interanual fins als 2.182,2 milions d’euros. El sector turístic suposa el 43,2% de la facturació dins d’Espanya, seguit dels espectacles artístics, esportius i recreatius (6,8%), els electrodomèstics, imatge i so (6,2%) i les peces de vestir (5,4%).

L’estudi de la CNMC detalla com el saldo net exterior (la diferència entre el que es compra des de l’estranger a llocs webs espanyols i el que es compra des d’Espanya a l’estranger) suposa un dèficit d’1.086,9 milions d’euros. Les branques d’activitat amb major volum de negoci des d’Espanya cap a l’exterior són el transport aeri (un 15,3%), les agències de viatges i operadors turístics (8,7%) i el màrqueting directe (un 6,6%). Finalment, la Comissió informa que el nombre de transaccions, el 46,7% de les compravendes es registren en webs espanyoles i el 53,4% en webs de l’estranger.

Articles relacionats

Back to top button