superior

EmpresesReportatges

Les claus d’evolució del turisme per al futur, segons Tugores i Donaire

El catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, Juan Tugores, i el professor de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire,  realitzen algunes aportacions força interessants davant les estadístiques turístiques i els moments de debat que planegen sobre el sector del turisme. Fan una defensa econòmica del turisme, abans i després de la crisi.

Els dos docents universitaris en sengles articles recollits pel diari La Vanguardia es refereixen a les claus d’evolució del turisme per al futur. Tugores esmenta “qualitat i diversificació” com els reptes per encaixar quantitat i qualitat. Advoca per “potenciar equilibris raonables”. “El turisme és una realitat molt polièdrica, amb segments d’interès i poder adquisitiu molt diferenciats i, en molts aspectes, complementaris”, assenyala. “A hores d’ara, tenim un potencial excel·lent en àmbits com el turisme gastronòmic, de patrimoni natural i cultural o de congressos que ja estan en alça però que mereixen encara més atenció”, conclou.

Tugores recorda que, des de l’any 2008 fins a l’actualitat, la partida de “turisme i viatges” en la balança de pagaments espanyola s’ha situat en superàvits d’entre el 2,6% del PIB fins al 3,3% el 2014. I afegeix que, en els anys previs a la crisi, el turisme era el principal sector positiu que “lluitava contra un dèficit comercial disparat”, i quan va arribar “es va convertir en el principal pilar de la contribució positiva del sector exterior que va atenuar la dramàtica caiguda de la demanda interna”. El catedràtic Tugores és clar: “el seu impacte en activitat i ocupació era i és evident.”

Adverteix Tugores però que “cal evitar que la complaença condueixi a excessos que poden tenir efectes col∙laterals econòmics i socials de cost creixent. Un clima de certa recuperació i noves sensibilitats sociopolítiques coincideixen a passar a primer pla alguns d’aquests efectes, cosa que no pot ni ha de fer-nos oblidar el substrat d’aportació positiva a l’activitat i a l’ús del turisme”.

Donaire, per la seva banda, comenta que “vivim en un context de creixement exponencial del turisme internacional, no només del nombre de visitants sinó de les destinacions competidores”. I que “és difícil imaginar espais sense turistes o territoris que no aspirin a atreure fluxos turístics.”

El reputat professor Donaire explica que “el turisme és un sector singular” que “funciona per l’addició més o menys espontània d’ofertes i serveis d’un territori”. “Una experiència turística és un sumatori fràgil de desenes d’iniciatives particulars, públiques i privades i per això les transformacions són complicades”, assegura.

Donaire afegeix que “la clau de la supervivència del sector els propers anys és la capacitat de generar innovació, de crear millores en el producte, en la prestació de serveis, en l’entorn, en la promoció, en la comercialització”, en definitiva diu, “en totes les peces que integren el complex mecanisme del sistema turístic”.

Articles relacionats

Back to top button