superior

EstudisMercats

La despesa turística dels estrangers puja a Catalunya

El creixement acumulat de la despesa que realitzen els turistes estrangers a Catalunya ha estat els primers 7 mesos d’un 5,3%. Ja són més de 8.000 milions d’euros els ingressats gràcies a la despesa que realitzen els turistes internacionals.

Els turistes alemanys estan tenint un comportament excel·lent. Els ingressos dels turistes procedents d’aquest mercat emissor ha crescut un 36%. Holanda, Itàlia i Bèlgica també estan tenint creixements percentuals de despesa de dos dígits.

En la part oposada es troba Rússia i França. Aquests dos mercats tan importants per a l’estructura de la demanada de Catalunya han baixat. En el cas de França la despesa ha caigut un -2,4%. Pitjor està sent el comportament dels russos. La desacceleració dels turistes russos a Catalunya durant el 2014 ha estat d’un 4,8% en el nombre de visitants però la caiguda de la despesa és molt superior (-8,8%)

El turisme estranger gasta a Catalunya 878 euros de mitjana per turista i 123 euros per dia. Les despeses mitjanes es contrauen un 0,4% i un 0,7% amb relació a un any abans, respectivament. Estats Units és el mercat amb les despeses mitjanes més elevades.

El transport i l’allotjament han concentrat conjuntament el 47,8% de la despesa total del període gener-juliol. La despesa en transport augmenta respecte d’un any enrere, però la realitzada en allotjament es contrau. La despesa en concepte de paquet turístic és la que més creix, tant en termes relatius com absoluts.

Articles relacionats

Back to top button