Els recursos culturals de l’Entorn de Barcelona obtenen un 8,8 de valoració

La Diputació de Barcelona, a través del seu Laboratori de Turisme, acaba de fer públics els resultats de l’Índex de Reputació Online (iRON) 2017. Aquest índex analitza més d’un milió d’opinions online per a més de 14.000 recursos turístics de l’Entorn de Barcelona (les comarques de Barcelona exceptuant el Barcelonès). Aquestes opinions online es troben […]

Cauen les empeses que innoven en turisme

Què està passant en el sector turístic que cada vegada menys empeses aposten per innovar en turisme? Segons l’estudi presentat per ESADE, el nombre de companyies que innoven ha caigut un 5,3%.

Agost: disminució de l’ocupació als allotjaments turístics de l’entorn de Barcelona

L’Enquesta Flaix d’ocupació que realitza el Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona, reflecteix la tendència general a la baixa dels turistes a l’entorn de Barcelona (no inclou la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès) durant el mes d’agost. El decreixement es dóna en tres de les quatre tipologies d’allotjament analitzades. […]

Un estiu complicat pel turisme

Les dades turístiques d’aquest estiu encenen les llums d’alerta en el sector turístic. Les caigudes de les pernoctacions en els mesos de més activitat turística preocupa al sector. En el pic de la temporada els resultats no han estat bons, fins i tot el mercat de treball s’ha ressentit durant el mes d’agost.

0 0 0