superior

Estudis

Estiu 2019: hotels i càmpings registren les millors ocupacions dels darrers vuit anys

La Diputació de Barcelona, a través del seu Laboratori de Turisme ha donat a conèixer el resultat de l’Enquesta Flaix d’ocupació turística del mes de setembre als allotjaments de l’Entorn de Barcelona, que com ja és conegut, fa referència a les comarques de la província menys el Barcelonès.

Les dades més destacables del setembre les trobem en els càmpings, ja que l’ocupació ha crescut 11 punts percentuals, havent-se recuperat clarament de la disminució del 2018 (-2,8 pp) i han registrat la millor ocupació mitjana de setembre des del 2011.

En el costat negatiu, a pesar de les bones dades dels hotels, sorprèn la baixada de més de 15 punts percentuals del establiments hotelers del Berguedà.

Principals dades de setembre del 2019:

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS HOTELERS

82,0% d’ocupació mitjana (+2,2 punts percentuals (pp) respecte al setembre 2018).
El creixement s‘ha produït tant en la primera quinzena (+1,08) com en la segona (+3,40).

Ocupacions més altes, per comarques. Com és lògic, són les del litoral:
Garraf: 87,9% (+6,9 pp)
Maresme: 85,9% (-0,3 pp)
Vallès Occidental: 82,8% (+10,47 pp)
Baix Llobregat: 81,9% (+3,24 pp)
Vallès Oriental: 80,1% (+5,17 pp)

Ocupacions més baixes. Són les d’interior:
Osona 52,3% (-8,9 pp)
Alt Penedès 51,6% (+9,6 pp)
Anoia 51,1% (+6,4 pp)
Berguedà 39,4% (-15,21 pp)

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

36,2% d’ocupació mitjana (-5,6 pp respecte al setembre de 2018).
Es manté la tendència decreixent dels mesos de juny (-4,8 pp), juliol (-3, pp) i
agost (-3,7 pp).
La caiguda és més important a la segona quinzena, on s’ha passat d’un 42,5% d’ocupació el 2018 a un 34,5% aquest any (-7,5 pp).

Per comarques, només guanyen ocupació l’Anoia (+0,4 pp) i el Bages (+3,4 pp).
Berguedà: 47,03 (-4,9 pp)
Anoia: 40,3% (+0,4 pp)
Osona: 35,0% (-14,6 pp)

Moianès: 34,6% (-16,0 pp)
Vallès Oriental: 28,8% (-13,4 pp)
Bages: 28,1% (+3,4 pp)
Alt Penedès: 27,3% (-4,1 pp)

OCUPACIÓ EN ELS CÀMPINGS

62,6% d’ocupació mitjana (+11,0 pp respecte e,l setembre de 2018).

Ocupacions per marca turística:
Pirineus Barcelona: 72,4% (-2,8 pp). Recordem que aquesta marca coincideix plenament i exclusiva amb el Berguedà.

Costa Barcelona: 62,9% (+15,6 pp)
Paisatges Barcelona: 40,1 (+0,9 pp)

RESUM OCUPACIONS ESTIU 2019

Amb les dades del setembre, ja es pot fer una valoració de l’ocupació de l’estiu 2019, de juny a setembre, en els allotjaments de l’Entorn de Barcelona:

HOTELS: 84,2% d’ocupació mitjana (+3,2  (pp) respecte a l’estiu de 2018).
Es la millor ocupació de tota la sèrie 2010-2018.
CÀMPINGS: 66,4% d’ocupació mitjana (+5,3 pp respecte al 2018).

Es la millor ocupació de tota la sèrie 2010-2018.
TURISME RURAL: 52% d’ocupació mitjana (-4,4 pp respecte al 2018 i -11 pp respecte a l’estiu del 2017.

Vull veure l’Informe Flaix de setembre

Vull veure altres informes i estudis del LabTurisme

Articles relacionats

Back to top button