superior

Organismes / Política turísticaEmpreses

El Govern rebaixa algunes partides al turisme en els PGE

El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per 2021 que es troba en tràmit al Congrés dels Diputats contempla 2.230 milions d’euros per a les polítiques de Comerç, Turisme i Pimes del Govern d’Espanya, dels quals destina 1.300 milions al turisme.

Segons els comptes que va presentar la ministra d’Hisenda, d’aquests 1.300 milions els recursos per al programa de promoció i coordinació del 2021 ascendeixen a 243 milions d’euros. Aquesta xifra és molt inferior a la marcada en els pressupostos generals de 2019 que dotava la coordinació i promoció del turisme amb 335 milions d’euros.

En el cas concret de l’Institut de Turisme d’Espanya, Turespaña, passa exactament el mateix en aquests PGE. En 2021 comptarà amb un pressupost de 85,2 milions d’euros, una quantitat lleugerament inferior a la inclosa en els dos PGE anteriors, quan en 2018 i 2019 va obtenir 88 i 89 milions respectivament.

Les agències de viatges ja qualifiquen d’insuficient la partida dedicada al turisme en aquests PGE i recorden que el sector genera més del 12% del PIB i més del 13% dels llocs de treball. Els 1.300 milions són un percentatge molt baix dels pressupostos i no van acords a la importància del sector turístic espanyol.

Articles relacionats

Back to top button